LEKSIKON

Ovaj leksikon sadrži tumačenja važnijih riječi (izraza, naziva) koje se upotrebljavaju u biblijskom govoru i u kršćanskom govoru općenito. Premda nije potpun, nadam se da će vam pružiti korisne informacije i orijentaciju u nastojanju da što bolje upoznate rimokatoličku vjeru.