LITANIJE

Oblik molitve koji se sastoji od niza zaziva i prošnji što ih izgovara predmolitelj, a cijela zajednica ponavlja zaziv ili kratku prozbenu formulu; idealni molitveni oblik za procesije. Prve litanije javljaju se na Istoku u 4. stoljeću. Najstarije litanije Rimske Crkve su Litanije svih svetih, koje se u svojem glavnom dijelu obraćaju Kristu, a na početku svecima kao zagovornicima. U vrijeme baroka nastao je niz pučkih litanija različitog sadržaja; najpoznatije su Lauretanske litanije.