LEKSIKON

Ovaj leksikon sadrži tumačenja važnijih riječi (izraza, naziva) koje se upotrebljavaju u biblijskom govoru i u kršćanskom govoru općenito. Premda nije potpun, nadam se da će učenicima poslužiti za brže i lakše snalaženje u nastavi katoličkog vjeronauka i da će im pružiti korisnu informaciju i orijentaciju u njihovu nastojanju da što bolje upoznaju rimokatoličku vjeru.