ANĐELI

Anđeli — Duhovna bića preko kojih djeluje Bog; Božji »dvorjanici« (usp. Job 1,6). U Post 22,11 — 21 i Izl 3,2 sl »anđeo Gospodnji« istovjetan je s Jahvom. I u Novom zavjetu Božja se djela navješćuju, prate, izvode i podupiru preko anđela (npr. Lk 1-2: Otk), ali se i zabacuje pretjerano štovanje anđela (Kol 2,18): oni su samo sluge (Otk 19,10: 22,9). Krist je daleko iznad njih (Heb 1,5). Sedam anđela predaja naziva »arkanđelima«. Prikazivanje anđela (npr. slike) ne odgovara biblijskim opisima.