BISKUP

Biskup (od grčke riječi »episkopos« = nadglednik) nosilac je najglavnije službe u Crkvi, on je na čelu mjesne Crkve ili biskupije. On ima puninu sakramenta svetoga reda, samo on može zaređivati druge biskupe, svećenike (prezbitere) i đakone. On je odgovoran za propovijedanje Evanđelja na svome teritoriju, za liturgiju i sakramente, za crkvenu disciplinu, za unapređivanje i čuvanje nepokvarenog poklada vjere, za promicanje rasta svih vjernika u svetosti i ljubavi. Na čelu jedne mjesne Crkve samo je jedan biskup. Takav se biskup također naziva mjesni ordinarij. Biskupi koji nisu na čelu jedne biskupije nazivaju se posvećenim biskupima. — Više biskupija tvore metropoliju, kojoj je na čelu nadbiskup — metropolita. Biskupi su nasljednici apostola. Prvi među svim biskupima, koji ima primat (= prvenstvo) časti i vlasti, jest rimski biskup, kao nasljednik apostolskog prvaka sv. Petra; zovemo ga papom.