GOSPODIN

Gospodin — hebr. »Adonaj«, grčki »Kyrios« — dolazi često u Starom zavjetu kao zamjena za vlastito Božje ime »Jahve«. Tim se imenom istodobno izražava duboko poštovanje i povjerenje. — Apostoli i prvi kršćani, osobito nakon Isusova uskrsnuća, prepoznaju u Isusu Sina Božjega. Stoga i njemu daju naslov Gospodin, Kyrios čime mu pridaju božansko dostojanstvo, klanjanje i poštovanje te izražavaju svoje povjerenje i predanost. Stoga i danas kršćani rado oslovljavaju Isusa punim naslovom: Gospodin Isus Krist.