PREZBITER (SVEĆENIK)

»Prezbiter« je riječ grčkog porijekla; izvorno znači »starješina«. U prvoj je Crkvi »prezbiter« naziv za predstojnika kršćanske zajednice (usp. Dj 11,30). Taj se naziv u novije vrijeme sve češće upotrebljava umjesto naziva »svećenik«. Time se želi istaknuti koja je glavna svećenikova uloga u kršćanskoj zajednici. Osim toga, na taj se način bolje ističe da su osim prezbitera nosioci svećeničke službe također biskupi i đakoni (»ministerijalno« ili »hijerarhijsko« svećeništvo) te svi kršćani (»opće« ili »zajedničko« svećeništvo).