ĐAKON

Riječ je grčkog porijekla; izvorno znači »sluga«, »služitelj«. Đakoni su već u prvoj Crkvi dobivali posebno poslanje »polaganjem ruku« (u kršćanskoj im je zajednici povjeravana posebna briga za siromašne i za naviještanje Evanđelja, bili su pomoćnici biskupu, i dr.). — Đakoni su danas, uz biskupe i prezbitere (svećenike), nosioci sakramenta svetog reda. Oni se tim sakramentom posvećuju za pomoć biskupu i prezbiterima u »službi riječi«, u »službi oltara« i u »službi ljubavi«.